THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Thông báo: Thử nghiệm Hệ thống Giao lưu trực tuyến Để đánh giá và bảo đảm hệ thống Giao lưu trực tuyến vận hành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời chuẩn bị cho các đợt giao lưu trực tuyến của Bộ sẽ tổ chức trong thời gian tới, Hệ thống Giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện thử nghiệm kiểm tra về kỹ thuật. Thời gian thử nghiệm: từ 28/3/2016 đến 08/4/2016. Rất mong nhận được sự ủng hộ và thông cảm của các quý vị.
Nội dung giao lưu
ngoc tran ( 45 Tuổi )
Bắc Kạn
ngoc1972@gmail.com
( thử hệ thống) xin hỏi: tôi có cho một người bà con ờ nhờ chung trên mảnh đất của tôi, nay tôi muốn lấy lại nhưng người ta không trả mà còn nhận hẳn một nửa thửa đất là đất của họ, về thửa đất trên toàn bộ thửa đất tôi đã có bìa đỏ chỉ có phần đất làm ngôi nhà là tôi chưa được cấp, trước đây khi làm bìa đỏ chính quyền có lập biên bản ghi là "để lại để cấp sau". xin hỏi tôi phải làm thế nào,( thư ký chuyển )
Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn
phong tnd kiểm tra hệ thống ok

Pham Quynh Anh ( 42 Tuổi )
Bắc Kạn
cnbk2016@gmail.com
thư hệ thống :Cho biết quy định về hạn mức giao đất Nông Nghiệp
Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn
ok tốt

Nguyễn Văn D ( 53 Tuổi )
Bạc Liêu
Thử nghiệm: Hỏi về Giao dịch đảm bảo.
Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Thử nghiệm 20: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi!

Nguyễn Văn D ( 53 Tuổi )
Bạc Liêu
Thử nghiệm: Hỏi về Tách thử và Gộp thửa trong phần mềm microtision.
Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Thử nghiệm 19: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi!

Nguyễn Văn D ( 53 Tuổi )
Bạc Liêu
Thử nghiệm: Hỏi về phần mềm vilis
Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Thử nghiệm 18: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi!

Nguyễn Văn C ( 39 Tuổi )
Bạc Liêu
Thử nghiệm: Hỏi về cách xử lý rác thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Thử nghiệm 18: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi!

Nguyễn Văn C ( 39 Tuổi )
Bạc Liêu
Thử nghiệm: Hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất.
Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Thử nghiệm 17: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi!

Nguyễn Văn C ( 39 Tuổi )
Bạc Liêu
Thử nghiệm: Hỏi về quy trình cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Thử nghiệm 16: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi!

Nguyễn Văn B ( 52 Tuổi )
Bạc Liêu
Thử nghiệm: Hỏi về Tài nguyên nước
Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Thử nghiệm 15: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi!

Trần Minh Khánh ( 30 Tuổi )
Bình Định
khanh.tttt@gmail.com
Cho em hỏi: Thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại bao gồm các nội dung gì? Em muốn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại thì liên hệ ở đâu?
Sở TNMT tỉnh Bình Định
Chào bạn, Việc đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại (CTNH) được thực hiện theo Quy trình như sau Bước 1: Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đăng ký (cấp lần đầu hoặc cấp lại Sổ đăng ký) chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn. Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định) + Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30; + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Bước 2: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Số lần thông báo không quá 02 (hai) lần, trừ những lần chủ nguồn thải không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của cơ quản quản lý nguồn thải . Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, cơ quan thực hiện thủ tục hành chínhcó trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Đối với cơ sở phát sinh CTNH có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Khoảng thời gian kiểm tra đối với một cơ sở phát sinh CTNH có công trình tự xử lý CTNH không quá 02 (hai) ngày. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở hoặc kể từ ngày chủ nguồn thải CTNH có báo cáo về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến (nếu có) sau khi kiểm tra cơ sở, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Bước 4: Cá nhân/Chủ tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (có giấy giới thiệu kèm theo) nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở TNMT hoặc Sở TNMT gửi qua đường bưu điện. · Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính và qua đường bưu điện · Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Bản chính Đơn đăng ký (cấp lần đầu hoặc cấp lại Sổ đăng ký) chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định); - Bản sao Quyết định thành lập cơ sở/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; - Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường/Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); - Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH); - Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH); - Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký) b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). Thời hạn thẩm định:Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ/ Năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệđối với cơ sở phát sinh CTNH có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký Chi tiết tại đây : http://stnmt.binhdinh.gov.vn/content.php?id=169&pr=79