New Page 1
Thông báo từ ban tổ chức
Nội dung giao lưu
   
 
Họ tên:Nguyên Thi Luyện (58 tuổi )
- Địa chỉ:Tô5A-phố Tân viêt-Phường Tân dân- Thành phố việt trì
- Email:
Hỏi:

Ngày 20-3-2009, tôi có gửi fax nhanh 1 đơn kêu cứu, đơn khiếu nại giấy tờ mua nhà thanh lý tới ông Trung - Chánh Thanh cha của Bộ, ông đã nhận được chưa? Có phải gửi quay toàn bộ khu đất của tôi nữa không. Tôi muốn trực tiếp xuống dưới đó, xin Bộ cho tôi biết ngày nào tiếp dân để tôi đỡ phải đi lại. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Thanh tra Bộ đã nhận được đơn của Bà khiếu nại QĐ số 3063/QĐ-UB ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ, đây là Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo, Bộ Tài nguyên và Môi trường không được thụ lý để giải quyết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, Lãnh đạo Bộ tiếp công dân vào ngày thứ Năm của tuần cuối cùng hàng tháng tại số 79 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời Bà được biết.

 

Họ tên:Tran Thamh thuy (45 tuổi )
- Địa chỉ:Ha Noi
- Email:
Hỏi:

Xin hỏi đã có Luật tài nguyên khoáng sản chưa?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tài nguyên khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý. Để quản lý, bảo vệ; điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; quản lý hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản, ở nước ta đã có Luật Khoáng sản.

Luật Khoáng sản lần đầu tiên được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật được sửa đổi, bổ sung một số điều, được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Nếu muốn tìm hiểu chi tiết về nội dung của Luật Khoáng sản bạn có thể truy cập vào trang Web của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: www.monre.gov.vn hoặc của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo địa chỉ: www.dgmv.gov.vn.

 

Họ tên:phạm thị phương (20 tuổi )
- Địa chỉ:cdd7m10 trương cao đẳng tài nguyên và môi trường hà nội
- Email:
Hỏi:

Thực trạng của môi trường việt nam hiện nay như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Bắt đầu từ năm 1994, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước đây, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường đều định kỳ hàng năm xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia trình Quốc hội và phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Năm 2003, bên cạnh các báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng thêm báo cáo diễn biến môi trường đi sâu vào từng chuyên đề, cụ thể:

- Năm 2003, xây dựng báo cáo chuyên đề về Môi trường nước;

- Năm 2004, xây dựng báo cáo chuyên đề về Chất thải rắn;

- Năm 2005, xây dựng báo cáo chuyên đề về Đa dạng sinh học;

- Năm 2006, xây dựng báo cáo chuyên đề về Hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai;

- Năm 2007, xây dựng báo cáo chuyên đề về Môi trường không khí đô thị Việt Nam;

- Năm 2008, xây dựng báo cáo chuyên đề về Môi trường làng nghề.

Kể từ năm 2001, các báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia và báo cáo chuyên đề về môi trường nói trên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để trả lời câu hỏi của bạn, bạn có thể tham khảo toàn văn các báo cáo nói trên tại website của Tổng cục Môi trường theo địa chỉ dưới đây:

http://www.nea.gov.vn/hientrang.htm

 

Họ tên:Đồng Thị Tâm (65 tuổi )
- Địa chỉ:580 Núi Thành- Đà Nẵng
- Email:linhhalonghoang@yahoo.com.vn
Hỏi:

Để đảm bảo cho quyền lợi hợp pháp của người dân theo Quy định của Pháp luật, trước khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì trách nhiệm của Bộ trưởng là gì?

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định tại Điều 65 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Điều 25 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005, thì việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng được thay bằng quyết định giải quyết lần 2.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, người giải quyết phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 42, Điều 44 và Điều 45 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.

Sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, nếu không đồng ý công dân có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân theo quy định tại Điều 46 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.

 

Họ tên:Trần Long Đỉnh (57 tuổi )
- Địa chỉ:Đống Đa
- Email:
Hỏi:

      Kính gửi Ban biên tập GLTT Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     Vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Đa dạng sinh học. Chúng tôi rất muốn được biết toàn văn nội dung Luật Đa dạng sinh học, đề nghị Ban tổ chức hướng dẫn có thể đến đâu để được cung cấp tài liệu trên?

     Mong sự hồi đáp của Ban Tổ chức. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Luật Đa dạng sinh học được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Toàn văn của Luật đã được đăng rộng rãi trên Công báo và trên Internet. Bạn có thể truy cập trang web sau để đọc toàn văn đạo luật nói trên:

 

http://www.luatgiapham.com/phap-luat/dan-s/2678-luat-da-dang-sinh-hoc-so-202008qh12-.html

 

 

 

Họ tên:Lê Hữu Tiền (53 tuổi )
- Địa chỉ:896/1A, ấp Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
- Email:ngoctran7a1@yahoo.com
Hỏi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do – Hanh Phúc

 

ĐƠN XIN LẤY SỔ ĐỎ SỐ H130422

 

   Kính gởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường,

   Ngày 15-04-2009

  Tôi tên Lê Hữu Tiền, sinh ngày 24-12-1956. Hiện ngụ tại số nhà 896/1A, ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.

Tôi có khiếu nại trong đợt giao lưư trực tuyến ngày 29-08-2008, đến nay chưa nhận được câu trả lời của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Trong đọt giao lưu trực tuyến ngày 19-06-2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường theo công văn số 1463/CV TN & MT ngày 10-07-2006 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương nói những gì mà chúng tôi chưa được biết?

   Nguyên trước năm 1975, gia đình chúng tôi trồng mía ép ra nước, nấu thành đường tán, đường cát. Sau này, hết nguyên liệu chúng tôi chuyển qua sản xuất gạch ống, gạch đinh để xây nhà cửa và các công trình.

   Sau này, Nhà nước không cho sản xuất gạch và yêu cầu di dời các cơ sở sản xuất gạch gốm ra huyện Tân Uyên, Phú Giáo. Theo thông báo của UBND huyện Dĩ An gởi giấy báo cho cơ sở của chúng tôi lần I, lần II ngày 09-01-2006 do Phó UBND huyện Nguyễn Văn Nghĩa ký yêu cầu chấm dứt sản xuất gạch.

   Nay cơ sở sản xuất gạch của chúng tôi nghỉ quá lâu, nên đợt giao lưu trực tuyến ngày 29-08-2006 tôi có gởi đơn xin chuyển cơ sở sản xuất gạch qua gia công cưa xẻ gỗ. Nhưng đợi hoài chúng tôi không thấy trả lời.

    Xin hỏi làm thủ tục chuyển đổi ngành nghề, tôi phải xin Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương hay ra văn phòng UBND huyện Dĩ An để xin đổi ngành nghề trong khi chúng tôi chưa được trả sổ GCNQSDĐ? (GCNQSDĐ số H130422 cấp ngày 26-08-1996 của huyện Thụân An tên Lê Hữu Tiền, tờ bản đồ số 9, trong đó số thửa 314.315.316 diện tích là 7239 m2 phòng TN & MT huyện Dĩ An chưa trả cho chúng tôi. Chúng tôi sản xuất gạch MST là 370343865)

    Trong khi đó, chúng tôi có 3 đứa con nhỏ còn đi học. Chúng tôi không có sản xuất kinh doanh gì làm được tiền để nuôi con đi học và lên đại học.

Xin Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho chúng tôi chuyển ngành nghề để gia đình sinh sống và nuôi con nhỏ ăn học. Và xin Bộ Tài Nguyên và Môi Trường can thiệp để chúng tôi nhận được sổ GCNQSDĐ số H130422 cấp ngày 26-08-1996 để gia đình làm ăn sinh sống như mọi người.

    Thân ái kính chào  Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Vấn đề bạn hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đề nghị bạn gửi câu hỏi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể. 

Họ tên:lê thị vận oanh (29 tuổi )
- Địa chỉ:Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Trị
- Email:lethivanoanh@quangtri.gov.vn
Hỏi:

Kinh gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22/01/2009, Chính phủ có Nghị định số 07/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005. Tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 07/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung  khoản 2 Điều 26 Nghị định 106 quy định "2. Diện tích khu vực có kết quả đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước hoặc không thuộc khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản của UBND cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 của Luật Khoáng sản".

Để tạo điều kiện cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tôi kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tôi được biết "Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản quy định ở điểm này cụ thể là cơ quan nào?".

Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời./.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Cảm ơn bạn đã có câu hỏi gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường!

Về vấn đề ban hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; thì Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản được quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định 07/2009/NĐ-CP là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chúc bạn thành công trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tại địa phương!

Họ tên:Nguyễn Thanh Hoàng (31 tuổi )
- Địa chỉ:TXBR
- Email:hoaxncb@yahoo.com
Hỏi:

 Theo tôi, tại các tỉnh/TP công nghiệp phát triển, người dân nhập cư khá đông, nhu cầu nhà ở cũng có tỉ lệ tương ứng. Tuy nhiên, việc mua nhà hoặc đất theo các dự án qui hoạch của Nhà Nước thì chỉ số ít có đủ khả năng. Còn việc phân lô tự phát thì không tuân thủ pháp luật; vậy giải pháp nào cho số đông những người còn lại? (Hiện tại tôi đang trong tình trạng là người có thu nhập chịu thuế thu nhập cao - nhưng không thể mua nổi nhà cho người có thu nhập thấp...)

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

  Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở, cụ thể:

Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống chính sách – pháp luật: hiện nay, nhà nước đã ban hành Luật kinh doanh Bất động sản; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai; hoàn thiện hệ thống luật pháp về thị trường bất động sản, trong đó có thị trường nhà, đất.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật này sẽ giúp cho thị trường nhà, đất phát triển lành mạnh.

 Đồng thời, để giải quyết những vấn đề bức xúc về nhà ở như ý kiến của bạn phản ánh, Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án về cơ chế, chính sách nhà ở xã hội (cho sinh viên, công nhân của các khu công nghiệp, khu chế xuất, người có thu nhập thấp) nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở. 

Họ tên:tuyen (20 tuổi )
- Địa chỉ:phòng tnmt
- Email:
Hỏi:

 Tại địa phương đang xảy ra tình trạng khai thác đá cảnh, cây cảnh tại các lòng sông. Nhưng hiện nay Luật khoáng sản cũng như Luật Bảo vệ môi trường chưa có quy định về vấn đề này, vậy tình trạng này diễn ra phải xử lý như thế nào? dựa vào điều Luật nào để xử lý việc vi phạm nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Cảm ơn em đã quan tâm về vấn đề này. Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của em như sau:

Khoản 1 Điều 3 Luật Khoáng sản quy định “Khoáng sản là tài nguyên trong lòng đất, trên mặt đất dưới dạng những tích tụ tự nhiên khoáng vật, khoáng chất có ích ở thể rắn, thể lỏng, thể khí, hiện tại hoặc sau này có thể được khai thác. Khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ mà sau này có thể được khai thác lại, cũng là khoáng sản”. Trường hợp bạn nêu chưa có vị trí cụ thể là đá khai thác từ đâu? nếu đá cảnh được khai thác trực tiếp từ các núi đá thì vẫn được coi là khai thác khoáng sản, phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được điều chỉnh bởi Luật Khoáng sản.

Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến khai thác khoáng sản được áp dụng tại Điều 11 Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và  được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Chúc em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình.

Họ tên:thanh danh (23 tuổi )
- Địa chỉ:tp
- Email:thanh_danh727@yahoo.com]
Hỏi:

Em hiện là sinh viên năm cuối trường đại học Bách Khoa, chuyên ngành Địa chất môi trường. Em đang nghiên cứu đề tài này để phục vụ cho việc làm Luận văn tốt nghiệp. Đây là 1 đề tài rất mới ở Việt Nam. Mà tài liệu tham khảo ở nước ta nói về vấn đề này chưa có, chỉ có ở nước ngoài. Do đó em kính mong Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể cung cấp cho em 1 số thông tin tài liệu có liên quan đến việc khảo sát địa chất để chọn lựa nơi có đủ điều kiện chôn lấp chất thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân dựa theo tiêu chuẩn của 1 số nước tiên tiến và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA.
Em hy vọng đề tài này sẽ có ích cho nước ta trong tương lai cho việc phát triển bền vững của đất nước ta, và em mong muốn góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình của đất nước.
Em xin chờ hồi âm của Bộ Tài nguyên- Môi trường và chân thành cảm ơn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Cảm ơn bạn đã có câu hỏi gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường !

          Về tài liệu tham khảo địa chất môi trường trong nước: hiện tại, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã có giáo trình Địa chất môi trường do GS Võ Năng Lạc biên soạn. Vậy, bạn có thể đến thư viện của trường để tham khảo.

          Về tài liệu khảo sát địa chất: hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành công tác đo vẽ lập Bản đồ địa chất và khoáng sản, tỉ lệ 1:200.000 trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam (phần lục địa); Bản đồ địa chất và khoáng sản, tỉ lệ 1:50.000 khoảng 60% lãnh thổ Việt Nam (phần lục địa). Các tài liệu này có thể giúp bạn lựa chọn diện tích hợp lý.

          Tất cả các tài liệu nêu trên, có thể tham khảo tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất. Địa chỉ: số 6, đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

          Chúc bạn bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp !

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

 

Bản quyền 2004-2010 bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại: (+84-4) 37.732.732
- Email: gltt@monre.gov.vn
Powered by iConference V3.5